Thông tin phim
Avataro Sentai Don Brothers
Avataro Sentai Don Brothers
Chiến Đội Bạo Thái Lang (2022)
Trạng thái: Tập 30 Vietsub HD
Sắp chiếu: Tập 31 + 32 Vietsub HD
Ngày phát sóng: 06/03/2022
Ngày cập nhật cuối: 05/10/2022 16:16:22
Nội dung phim

Nội dung phim Avataro Sentai Don Brothers:

Chiến Đội Bạo Thái Lang, Avataro Sentai Don Brothers, Super Sentai 2022: Avataro Sentai Donbrothers là mùa thứ 46 của Super Sentai. Nó tham gia Kamen Rider Revice trong khối Thời gian Siêu anh hùng vào ngày 6 tháng 3 năm 2022, thay thế Kikai Sentai Zenkaiger sau khi kết thúc vào ngày 27 tháng 2 năm 2022. Chủ đề của bộ truyện dựa trên truyền thuyết về Momotarō.

Keywords:
Avataro Sentai Don Brothers
Chiến Đội Bạo Thái Lang