Thông tin phim
Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
Cửu Thiên Huyền Đế Quyết (2021)
Trạng thái: Tập 102 Vietsub HD
Sắp chiếu: Tập 103 + 104 Vietsub HD
Ngày phát sóng: 10/08/2021
Ngày cập nhật cuối: 02/12/2022 19:54:04
Nội dung phim

Nội dung phim Cửu Thiên Huyền Đế Quyết:

Tương truyền Huyền Đế tạo ra Cửu Thiên Huyền Đế Quyết, trở thành võ đạo Nguyên Đầu. Hậu thế của võ đạo bắt nguồn từ đó. Cố lão tương truyền, người của Đắc Cửu Thiên Huyền Đế Quyết trở thành vị Huyền Đế thứ hai. Đương thời Nhân tộc, Thiên Yêu tộc, Cửu Dương Bá Đao tộc hình thành 3 thế lực đối địch nhau. Các chủng tộc nhỏ phải phụ thuộc vào ba chủng tộc lớn để tồn tại. Nhưng, nhân tộc hoàng kim Võ Thần Thôi lão, thế gian thịnh truyền, đa tắc thập niên bát tài, thiếu tắc tam niên ngũ tải, tựu hội lão thế. Cho nên, giới huyền võ yên bình, ám triều thông động.

Keywords:
Cửu Thiên Huyền Đế Quyết