Thông tin phim
Phần 2
Phần 1
Thế Giới Hoàn Mỹ Phần 2
Thế Giới Hoàn Mỹ Phần 2
Perfect World Season 2
Trạng thái: Trailer
Sắp chiếu: Tập 1 + 2 Vietsub HD
Ngày cập nhật cuối: 23/09/2022 18:35:16
Nội dung phim

Nội dung phim Thế Giới Hoàn Mỹ Phần 2:

Thế Giới Hoàn Mỹ Phần 2, Perfect World Season 2, TGHM Phần 2, Wanmei Shijie Season 2

Thế giới hoàn mỹ (2022-2023)

Một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao, trong nháy mắt ở giữa long trời lỡ đất. Quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, chư thánh tranh bá, loạn khắp đất trời. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm? Một thiếu niên theo trong đất hoang đi ra, tất cả bắt đầu từ nơi này

Main: Hoang Thiên Đế - Thạch Hạo

Vợ: Hỏa Linh Nhi (chính thất), Vân Hi (mẹ của Tiểu Thạch Đầu), Thanh Y

* Cảnh giới:

    - Phàm Nhân:

        1.Bàn Huyết Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn (Cực Cảnh)

        2.Động Thiên Cảnh: 1 Động Thiên – 10 Động Thiên (Cực Cảnh)

        3.Hóa Linh Cảnh: Thân Thể Thành Linh – Trọng Tố Chân Ngã – Động Thiên Dưỡng Linh

        4.Minh Văn Cảnh (Phong Hầu): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn

        5.Liệt Trận Cảnh (Vương Giả ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn

        6.Tôn Giả Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn

    - Thần Đạo:

        1.Thần Hỏa Cảnh (Ngụy Thần ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn

        2.Chân Nhất Cảnh (Chân Thần): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn

        3.Thánh Tế Cảnh (Thần Vương): chiến lực thay đổi liên tục từ Tôn Giả tới Thiên Thần

        4.Thiên Thần Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn

        5.Hư Đạo Cảnh

        6.Trảm Ngã Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn

        7.Độn Nhất Cảnh (Chí Tôn): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn

        8.Chí Tôn Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn

        9.Chí Tôn Cực Đạo (Nhân Đạo Đỉnh Phong) Tiên Đạo (Trường Sinh Lĩnh Vực):

            9.1.Chân Tiên

            9.2.Tiên Vương: Yếu Nhược – Bình Thường – Tuyệt Đỉnh – Bá Chủ

            9.3.Chuẩn Tiên Đế

            9.4.Tiên Đế

Hệ Thống Tu Luyện do main tự sáng tạo:

    1.Luân Hải Bí Cảnh

    2.Đạo Cung Bí Cảnh

    3.Tứ Cực Bí Cảnh

    4.Hóa Long Bí Cảnh

    5.Tiên Đài Bí Cảnh

        5.1.Tiên Hồng Trần (Tiên khác loại): Nhất Thế – Cửu Thế

        5.2.Đệ Thập Thế: Độ Kiếp Thành Chân Tiên

    6.Ngẩng Đầu Ba Thước Có Thần Minh (Tiên Vương)

    7.Thần Minh Hợp Nhất Với Cơ Thể (Chuẩn Tiên Đế)

    8.Tiên Đế

Keywords:
Thế Giới Hoàn Mỹ Phần 2
Perfect World Season 2
TGHM Phần 2
Wanmei Shijie Season 2