Thông tin phim
Phần 4
Phần 3
Vũ Động Càn Khôn Phần 3
Vũ Động Càn Khôn Phần 3
Wu Dong Qian Kun Season 3 (2022)
Trạng thái: Tập 12 Vietsub HD
Sắp chiếu: Tập 13 + 14 Vietsub HD
Thời lượng: 12 Tập
Ngày phát sóng: 01/05/2022
Ngày cập nhật cuối: 10/07/2022 19:29:40
Nội dung phim

Nội dung phim Vũ Động Càn Khôn Phần 3:

Main: Võ Tổ - Lâm Động

Vợ: Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoan Hoan

Cấp độ tu vi:

-Thối thể: từ nhất trọng đến thập trọng. Thối Thể chính là tu luyện thân thể, làm cho thân thể mình dần dần cường hóa, từ trong ra ngoài. Khi gân, cốt, tủy trong cơ thể được cường hóa đến trình tự nhất định, cũng là lúc phát sinh ra một tia nguyên lực, mà khi xuất hiện nguyên lực tức là đã chân chính trở thành một Tu Luyện Giả.

-Địa Nguyên cảnh – Thiên Nguyên cảnh – Nguyên Đan cảnh (có tiểu viên mãn và đại viên mãn)

-Tạo hoá tam cảnh: Tạo Hình cảnh -Tạo Khí cảnh – Tạo Hoá cảnh.

-Niết bàn cảnh: nhất kiếp đến cửu kiếp.

-Sinh tử cảnh: Sinh huyền cảnh – Tử huyền cảnh.

-Luân hồi cảnh: Chuyển luân cảnh – luân hồi cảnh (nhất kiếp đến tam kiếp luân hồi).

-Tổ cảnh.

Keywords:
Vũ Động Càn Khôn Phần 3
Wu Dong Qian Kun Season 3